Lista typowych usług geodezyjnych w naszej ofercie:

 • mapa do celów projektowych podstawa prawna
 • geodezyjna obsługa inwestycji

pomiary realizacyjne

pomiary powykonawcze

 • geodezyjna inwentaryzacja urządzeń: nadziemnych, naziemnych, podziemnych podstawa prawna
 • pomiar powierzchni użytkowych i kubatury
 • pomiar objętości mas ziemnych
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe - aktualizacje podkładów mapowych
 • prace prawne

 • podział nieruchomości, rozgraniczenie
 • wznowienie, wyniesienie granic nieruchomości
* nie wykonujemy pomiarów powierzchni upraw oraz użytków rolnych

Oferta usług informatycznych

 • Tranformacja i kalibracja rastrów
 • Mapy numeryczne
 • Numeryczny model terenu
 • Programowanie w językach skryptowych (HTML,PHP,VBS,SQL) oraz obiektowych(VB,VBA)
 • Programowanie baz danych

Usługi językowe

 • Jezyk angielski - tłumaczenia techniczne z zakresu geodezji, GIS, GPS
o Firmie Oferta Prawo Terminy Praca Cennik Kontakt

Projekt i wykonanie strony: AB GEODETA

Zgłoś niedziałający link
stat.4u